CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

AVIGO luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch được thực hiện tại bus.avigo.com.vn

 

Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến dịch vụ vận tải được kết nối qua AVIGO, khách hàng vui lòng thông báo cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất. AVIGO và Nhà cung cấp dịch vụ cam kết sẽ có trách nhiệm tiếp cận và hỗ trợ khách hàng để giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp đó trên cơ sở khách quan dựa trên thỏa thuận và quy định pháp luật. Chúng tôi luôn đề cao cách thức giải quyết hòa giải, thương lượng giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin tưởng của Khách hàng vào các dịch vụ trên Haivan.com

 

1. Các kênh tiếp nhận khiếu nại:

Khách hàng khi có bất kỳ khiếu nại về Dịch vụ tại AVIGO, vui lòng phản ánh qua một trong các cách sau:

Cách 1: Khách hàng gửi email tới địa chỉ cskh@avigo.com.vn

Cách 2: Khách hàng liên hệ đến tổng đài hỗ trợ: 1900 63 69 67

Cách 3: Khách hàng phản ánh qua Zalo chăm sóc khách hàng: 0989 578 467

Cách 4: Khách hàng khiếu nại trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp này, Nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc Khách hàng có quyền yêu cầu AVIGO hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website và Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại với người mua kịp thời.

 

2. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tranh chấp được thực hiện như sau:

Bước 1: Khách hàng liên hệ với AVIGO qua các kênh tiếp nhận khiếu nại được nêu ở Cách 1 và Cách 2 của Mục 1.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của AVIGO sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, AVIGO sẽ có những quy trình cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó không quá bảy (7) ngày làm việc từ khi tiếp nhận khiếu nại.

Bước 3: AVIGO có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch để xác thực và làm rõ sự việc, từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

Bước 4: Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng.

Các bên bao gồm Khách hàng, AVIGO, Nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.