CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán trên Bus.avigo.cp, được kết nối với các Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam như là:, VNPay, … Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của AVIGO đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán, các tổ chức đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức.

 

Quy định cụ thể

Chính sách bảo mật thanh toán đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán bao gồm:

 

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của AVIGO áp dụng với Khách hàng:


AVIGO cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên bus.avigo.com.vn.